Eldrivna arbetsmaskiner

Klimatneutrala arbetsmaskiner en nödvändig väg att gå

Att arbetsmaskiner har en stor inverkan på klimat och miljö har kommit att uppmärksammats i ett flertal hänseenden. Såväl bland företag och industrier som på politiskt håll. Orsaken är så klart att miljöfrågor kommit att bli en del av såväl regulatoriska krav som en del av de gemensamma internationella miljömålen. Och en stor anledning till varför just arbetsmaskiner har hamnat i fokus är att de i ett både indirekt och ett direkt hänseende ligger bakom en förhållandevis stor del av utsläppen.

Detta beror både på att den dagliga driften resulterar i förbränning av fossila bränslen, och att tillverkning och underhåll i många fall i sin tur är beroende av processer med stor miljöpåverkan.

Många har kommit att välja eldrivna och mer klimatneutrala arbetsmaskiner för att dels leva upp till krav och förväntningar, men även då dessa har kommit att bli en given del av många moderna verksamheters fordonsparker. För på många sätt så är de eldrivna alternativen mer lämpade för daglig drift då fordonen i många fall är vad som skulle kunna beskrivas som i det närmaste underhållsfria. Åtminstone i ett motor- och drifthänseende.

Vi har valt att i särskild utsträckning fokusera på arbetsmaskiner som är både klimatneutrala och redo att axla de höga krav och förväntningar som finns. Därför är de redan nu lämpade att ersätta många av de alternativ som används inom ett flertal industrier och verksamheter där arbetsmaskinerna måste prestera.

En förutsättning för konkurrens

Att transport- och industrisektorerna har hamnat i fokus har egentligen inte varit oväntat. För från politiskt håll har det under lång tid diskuterats drastiska förändringar. Vad som däremot kommit att överraska många företag och branschorganisationer är att ansvaret för omställningen till fossilfritt i stor utsträckning hamnat på enskilda aktörer och verksamheter. Därför har många redan nu börjat planera för helt fossilfri drift, vilket i stor utsträckning kräver klimatneutrala arbetsmaskiner och fordon som kan ersätta de i många fall befintliga och för verksamheten ovärderliga fordonen.

Med våra klimatneutrala arbetsmaskiner så blir det på många sätt väldigt enkelt att säkerställa att företaget lever upp till de allra högsta krav och förväntningar som finns avseende miljö och klimatneutral drift. Detta är ofta ett måste om man ska kunna konkurrera på en marknad där ett miljömässigt positivt eller neutralt förhållningssätt numera förväntas vara en del av den dagliga driften.

Arbetsmaskiner som lever upp till förväntningar

Våra eldrivna arbetsfordon kan såväl komplettera som ersätta era befintliga fordon. I ursprungsutförande är de redo att axla även de mest krävande uppgifterna, men kan även anpassas för att hantera väldigt specifika uppgifter. Därför har de blivit ett givet val för ett flertal företag som vill kunna leva upp till de allra mest strikta miljökraven.

Om ni upplever att det redan nu är dags att börja planera för en eldriven och klimatneutral fordonspark så ser vi fram emot att ni kontaktar oss. Vi säkerställer att ni får fordon som ser till att ni inte behöver oroa er för framtida miljökrav. Ett bra val för alla som vill kunna konkurrera på en marknad där ett proaktivt förhållande till miljön har kommit att handla om mer än bara certifieringar och krav.

Publicerades: 5 mars, 2021