Eldrivet arbetsfordon på Malmö Central

Framtidens marknad för eldrivna arbetsfordon ser ljus ut

De tekniska framstegen inom batteritillverkning och elektriska drivlinor i våra fordon är några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten inom elbilsindustrin och elfordonsindustrin idag. Men det finns även andra saker som spelar in – inte minst arbetet som pågår i våra städer där många arbetsfordon används av till exempel kommuner och lokala företag.

Föroreningar och miljöfaror, strängare statliga regler och hård konkurrens har tvingat många fordonstillverkare att göra fordon som är mer bränsleeffektiva och mer miljövänliga. Samtidigt arbetar många länder hårt för att minska koldioxidutsläppen från bilar och andra fordon, bland annat genom att främja elektriska arbetsfordon och skapa grundläggande infrastruktur för att göra dessa fordon kostnadseffektiva och lättillgängliga. Både små och stora städer fokuserar i dagsläget på elektrifiering av fordon som används inom kollektivtrafiken exempelvis.

Tiden är med andra ord mogen för elektriska arbetsfordon att rulla ut i större grad på marknaden. Detta påstående får stöd av en ny rapport som kom ut nyligen. Enligt undersökningen förväntas den globala marknaden för kommersiella elektriska fordon växa från 129 000 fordon år 2020 för att nå 2 026 000 fordon 2028, vid en årlig tillväxt på 41 procent.

Logistikbranschen ledande

Elektriska arbetsfordon blir ett alltmer attraktivt alternativ eftersom det ger lägre underhållskostnader och samtidigt är förknippade med en grönare teknik jämfört med andra konventionella alternativ. Den förändring vi har sett av konsumenternas vilja att köpa elbilar de senaste åren är en viktig faktor som tillskrivs den ökande efterfrågan på kommersiella elektriska arbetsfordon.

Även den ökade efterfrågan på bränsleeffektiva och nollutsläppsfordon inom logistiksektorn driver marknaden framåt. Tillväxten av e-handel och logistiklösningar kommer sannolikt att öka tillväxten inom segmentet. Många ledande logistikföretag i Nordamerika och Europa har börjat använda elektriska skåpbilar för transport- och leveransändamål. Till exempel använder DHL, som bekant ett av de ledande logistikföretagen i världen, elektriska skåpbilar medan Amazon nyligen tillkännagav planer på att använda elektriska skåpbilar som ska byggas av Rivian.

Elektriska bilar och elektriska arbetsfordon kommer en dag att förpassa bilar som drivs med bensin och diesel till historiens skräphög. Kanske till och med långt tidigare än vi först trott. Vi blev förvånade över hur snabbt bilar ersatte hästar som det viktigaste transportmedlet i början av 1900-talet – det skedde på lite mer än ett decennium. Som jämförelse verkar hindren för en övergång till elektriska fordon idag små.

Publicerades: 10 mars, 2021