Fossilfritt, eldrivet arbetsfordon

Fossilfria arbetsfordon: Ett framtida måste

Redan nu har man inom ett flertal branscher sett att det dykt upp tydliga krav avseende fossilfrihet och klimatneutralitet. Då fordonsparker och arbetsfordon utgör en stor post när det kommer till resursförbrukning så har fokus av naturliga skäl hamnat på huruvida det är möjligt att redan nu börja ersätta bensin- och dieseldrivna arbetsfordon med fossilfria alternativ.

Även om många har valt att skjuta upp omställningen, endera av kostnadsskäl eller med tanken att kommande krav är en fråga för framtiden, så har det för andra blivit väldigt uppenbart att miljökrav inte går att bortse från. Kanske allra tydligast har det börjat bli bland de företag som regelbundet deltar i offentliga upphandlingar, då det där alltmer ofta dyker upp specifikt uttrycka miljö- och klimatkrav. Men även bland många branschorganisationer, inte minst inom bygg, transport och industri, så har det börja dyka upp praktiska vägledningar gällande hur man bör förhålla sig till befintlig klimatbelastning.

Till följd av det stora avtryck som sker av arbetsfordon så är förändringar inom fordonsparken ett av de mer återkommande förslagen. Och för att slippa stora kostnader i framtiden väljer många att fokusera på fossilfria arbetsfordon som lever upp till höga pålitlighetskrav samtidigt som de är helt eldrivna.

Ökade förväntningar på klimat- och energineutrala arbetsfordon

Genom att fokusera på fossilfria arbetsfordon som redan i originalutförande kan ersätta många traditionella arbetsfordon så kan vi göra det enkelt för många verksamheter att redan nu ta stora steg mot fossilfri fordonsdrift.

Inom kort så kommer klimatdeklarationer och energiredovisningar i många fall att bli en obligatorisk del av daglig verksamhet. Särskilt i de fall där arbetsfordon kommer att vara en betydande del av ett visst projekt. Genom att börja förbereda för en omställning till fossilfria arbetsfordon så gör man därför väldigt mycket för att det ska bli enklare att leva upp till framtida och hårdare miljökrav.

Vår fokus ligger hel och hållet på att tillhandahålla fossilfria arbetsfordon som är lämpade för ett stort antal olika ändamål. Samtidigt som de är tillräckligt mångfacetterade för att användas för allmänna arbetsfordon så går de även att anpassas utifrån väldigt specifika verksamhetsbehov. Ett givet val för alla som vill leva upp till de striktaste miljökraven avseende arbetsfordon.

Fossilfria arbetsfordon för alla ändamål

Med ett växande utbud av fossilfria arbetsfordon så kan vi numera täcka de flesta förväntningar som finns på denna sorts fordon. I de flesta fall kan de utan problem såväl ersätta som komplettera de arbetsfordon som redan används inom många verksamheter.

Alla våra fordon kännetecknas av att vara utformade för väldigt krävande förhållanden, och med möjligheten att specialanpassas så blir de ett givet val för alla som redan nu överväger en övergång till fossilfria arbetsfordon.

Publicerades: 12 februari, 2021