Adda Inköpscentral Elektriska arbetsfordon 2020

E-TRON AB tilldelas ramavtal för samtliga anbudsområden i ny upphandling

Adda Inköpscentral, före detta SKL Kommentus, har precis slutfört en upphandling med att ta fram ett nytt ramavtal för elektriska arbetsfordon. Upphandlingen omfattade tre anbudsområden med elektriska arbetsfordon där E-TRON AB tilldelats ramavtal för samtliga tre.

Adda Inköpscentral upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner – både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter. 

Upphandlingen med namnet “Elektriska arbetsfordon 2020” omfattade elektriska arbetsfordon för verksamheter med fokus på park- och grönyteskötsel, fastighetsförvaltning och liknande områden. Maskintyperna som efterfrågades byggde främst på parametrar som arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Fordonen ska kunna utrustas med olika tillbehör för att möta den upphandlande myndighetens behov så som skåp och flak med hydraulisk tipp.

Inköpscentralen ser att efterfrågan av elektriska arbetsfordon kommer att öka hos upphandlande myndigheter och uppskattar därför volymen för ramavtalet till 300 MSEK.

– Vi är såklart glada och stolta att vi tilldelades avtal i samtliga tre anbudsområden. Det visar på styrkan och bredden i vårt utbud och kommer även att underlätta arbetet med upphandlande myndigheter, säger Henrik Gunnarsson som är försäljningschef på E-TRON AB.

Publicerades: 3 maj, 2021