Eldrivna arbetsfordon. Bra för miljön

Miljökrav för arbetsfordon: En viktig fråga

Det är minst sagt föränderliga tider när det kommer till industrier, arbetsfordon och framtida förväntningar gällande klimatneutrala verksamheter. När det gäller industrier så har man de senaste decennierna på såväl politisk nivå som från branschorganisationernas håll uppmärksammat att just industrin står för en stor del av utsläppet av växthusgaser, och att utsläppen nådde historiskt sett höga nivåer under 2000-talet. Detta resulterade i en på internationell nivå bred överenskommelsen gällande att säkerställa en minskning av utsläpp.

Numera har det dykt upp ett flertal krav och åtgärder vars syfte är att på sikt driva både privata och offentliga verksamheter i en mer miljövänlig riktning. Dessa har omfattat allt ifrån höjda bränsleskatter till avdrag och förmåner i samband med förvärv av eldrivna fordon. Men även om dessa åtgärder skiftar så är det uppenbart att striktare miljö- och kemikalielagstiftning kommer att bli en framtida verklighet.

För att förbereda sig för såväl kommande förändringar som nuvarande förväntningar har många verksamheter inom inte minst industri och transport börjat förbereda för en framtida övergång till helt fossilfria och eldrivna arbetsfordon.

Vi är stolta över att kunna göra det enkelt för alla att välja fossilfria arbetsfordon. Och genom att tillhandahålla ett stort utbud av anpassningsbara fordon har vi blivit en given samarbetspartner och del av många verksamheters egna miljöarbete.

Ett pågående skifte

Övergången till fossilfritt har redan börjat påverka många verksamheter. Men utsträckningen har i stor utsträckning kommit att variera. Kanske allra mest uppenbar har förändringen varit inom de verksamheter som arbetar mycket med entreprenad och upphandlingar, då det i dessa sammanhang har börjat bli väldigt vanligt förekommande med specifikt uttrycka miljökrav. Att inte kunna erbjuda klimatneutral fordonsdrift har på så sätt kommit att redan nu resultera i betydande intäkts- och rörelseförluster.

Men framtida miljökrav kommer även att i mer direkt hänseende att påverka, då fordon och arbetsmaskiner inom kort kan förväntas kommer att omfattas av kommande och mer strikta miljökrav.

Vi har valt att möjliggöra enklare övergång till klimatneutrala arbetsfordon genom att erbjuda fordon som redan i ursprunglig utförande är väl lämpade att användas inom industri, transport och ett flertal andra branscher där det krävs pålitliga fordon. Då våra fordon kan både ersätta befintliga fossildrivna, och komplettera nuvarande fordonspark, så är de ett bra val oavsett om man i nuläget omfattas av hårdare miljökrav.

Eldrivna fordon som lever upp till era förväntningar

Våra fordon utmärker sig på ett flertal sätt. Ett av dem är att vi kan utrusta dem med precis det som krävs för att de ska gå att använda i ett flertal olika branscher. Och de har redan med framgång använts för allt ifrån postutdelning och lagerhantering till soptömning och krävande industriverksamhet.

För att kunna leva upp till kommande miljökrav för arbetsfordon är det ett måste att redan nu börja planera. Vi rekommenderar definitivt att man överväger eldrivet i samband med inköp av arbetsfordon. På så sätt kan man slippa många framtida oväntade utgifter, då fossilfritt helt klart kommer att vara något alla måste förhålla sig till.

Publicerades: 8 februari, 2021