Älskade stad - eldrivna arbetsfordon

Elektriska arbetsfordon ska ge grönare leveranser i Stockholm

Stockholm är en stad som växer. Faktum är staden har blivit en av de snabbast växande storstadsregionerna i den europeiska regionen. Att det blir fler som väljer att bli stadsbor innebär även att man behöver hitta nya sätt att ta hand om staden på. Det gäller inte minst när man tittar på miljöaspekterna. Bland annat ser vi ett reellt behov av att minska trafikens storlek, och de utsläpp och det buller som följer med den.

På grund av just nämnda variabler inleddes för några år sedan initiativet “Älskade stad” som är ett samarbete mellan Stockholms stad, Ragn-sells, Vasakronan och Bring. Samarbetet är unikt och är tänkt att minska trafiken i stadskärnan genom att erbjuda flexibla och annorlunda lösningar. Allt för att minska den miljöpåverkan som de facto sker vid transporter och leveranser idag.

Samordning A och O

Vi ser idag att det är mer konkurrens om stadens ytor. Inte minst eftersom vi har insett fördelarna med tätare bebyggelse, som även innebär att fler människor bor och verkar på samma yta. Därför måste godstransporter i framtiden samordnas i högre utsträckning än vad som sker idag.

Detta kan ske med hjälp av bland annat elektriska arbetsfordon som tar mindre plats i anspråk – och därmed står för färre negativa effekter på vår gemensamma stadsmiljö. Stockholms stad menar själva att en utveckling med fler lätta elfordon är önskvärd. Dessa kan genomföra det som kallas för “last mile-transporter” i staden. De kan även kombineras med tyngre transporter som sker nattetid till och från logistikhubbar som befinner sig på lämpliga lägen en bit utanför stadskärnan.

En lösning som kan växa

Den ökade samordningen innebär att både avfall och varor från olika aktörer kan kombineras i stadsdelarna lokalt. Denna yteffektiva citylogistik är vad “Älskade stad” handlar om i praktiken – två separata flöden som kombineras och transporteras i elektriska arbetsfordon.

En av nycklarna till att lyckas minska trafiken i våra städer och därmed även utsläppsnivåer och bullernivåer är samarbeten över branschgränser. Det måste till för att vi ska klara av den ökade distributionen vi ser. Förhoppningsvis är “Älskade stad” bara starten för en hållbar utveckling som fortsätter att implementera smarta logistiklösningar med fler aktörer och i större geografiska områden. Inte bara i Stockholm utan även i andra delar av vårt avlånga land.

Publicerades: 19 april, 2021