Satsa på elfordon

Därför ska man som företag satsa på elektriska fordon

Med tanke på rådande klimatkris och skadorna vi människor åsamkar vår planet är det uppenbart varför elfordon spelar en viktig roll. Men elektriska fordon kan även göra nytta för plånboken. Vi ger tre exempel på varför din nästa firmabil eller ditt nästa arbetsfordon bör ha en elmotor!

Det finns för närvarande en uppsjö av elbilar och andra elfordon på marknaden. Med allt bättre räckvidd och prestanda har elektriska fordon seglat upp som fullvärdiga alternativ till dagens fossildrivna diton. Om ditt växande företag använder företagsbilar eller arbetsfordon kan elektriska alternativ ge en hel del fördelar.

Elektriska fordon är billigare i drift

Det är förvisso sant att elektriska fordon är kända för kosta en del idag. Men då ser man bara en del av helheten. Tar man i beaktande kostnaden under en längre period för att äga, driva och underhålla ett elektriskt fordon jämfört med ett fordon som går på bensin eller diesel börjar man ana betydande besparingar sett över tid. Att ladda en bil med elektricitet är bra mycket billigare än att fylla på den med bensin eller diesel. Dessutom finns det färre rörliga delar i ett elektriskt fordon vilket innebär att det är färre saker som kan gå fel. Du sparar därmed en slant även på service-, underhålls- och reparationskostnader.

Elektriska fordon visar att du är ansvarstagande

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska enklast kan översättas till företags sociala ansvar – en faktor som är avgörande på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. Såväl anställda som kunder utvärderar hur företag arbetar och uppför sig. Människor rör sig allt mer bort från produkter som kan skada dem eller deras barn senare i livet, likt fossildrivna fordon. Dessutom bör det vara prioriterat att ta hand om anställdas välbefinnande medan de är ute på jobb eller reser till jobbet genom att erbjuda marknadens bästa transportalternativ. Något som sannolikt kan resultera i färre sjukdagar och mer nöjda kollegor. Genom att använda elektriska fordon upplevs man som en seriös aktör som tar både arbetsmiljö och klimatmål på allvar.

Elektriska fordon framtidssäkrar företaget

Slutligen. Inget företag vill uppfattas stå kvar i det förflutna. Att inte följa en trend kan vara skadligt, både ekonomiskt och operativt. Det finns stora förändringar som kommer att ske inom energi och transport som kommer att kopplas till elbilar och elfordon under de kommande fem till tio åren. Vi kommer även att se fler förbud mot fordon som använder diesel och bensin. Detta måste man ta höjd för. Det är smart att förbereda sig för dessa förändringar redan idag. Ergo – låt därför nästa företagsinvestering vara ett klimatsmart fordon!

Publicerades: 22 mars, 2021