Eldrivet arbetsfordon till Håbohus

Leverans av PRO Litium Max till Håbohus

Det kommunägda bostadsföretaget Håbohus AB som har cirka 1500 lägenheter i centralorten Bålsta arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. E-TRON AB har nu fått förtroendet att leverera en PRO Litium Max med kombinerat skåp och flak för användning inom skötseln av grönytor och fastigheter.

Läs mer om PRO Litium Max för fastighetsskötsel här

Publicerades: 26 april, 2021