Eldrivet arbetsfordon Addax N1

Leverans av Addax N1 till Katrineholms kommun

Vi har fått glädjen att leverera Addax N1 till Katrineholms kommun för användning inom parkskötseln. Addax N1 är ett 100% elektriskt arbetsfordon.

Läs gärna mer om Addax N1 för parkskötsel här: https://etron.se/nya-elfordon/addax-n1-parkskotsel/

Katrineholms kommun deltar i det nationella initiativet Fossilfritt Sverige och arbetar efter Agenda 2030 för att bland annat resor och transporter ska vara 100 procent fossilfria.

#arbetsfordon #elfordon #fossilfritt #katrineholm #parkskötsel

Publicerades: 30 augusti, 2021