Köpings Bostads AB eldrivet arbetsfordon

Köpings Bostads AB väljer PRO Litium 3800 VAN

Köpings Bostads AB tar nu ett ännu ett steg i sin miljösatsning genom inköpet av PRO Litium 3800 VAN, ett helt eldrivet arbetsfordon från E-TRON AB. Fordonets införlivande i företagets vagnpark markerar en viktig övergång till mer hållbara arbetsmetoder inom fastighetsskötseln.

Köpings Bostads AB har en historia som sträcker sig tillbaka till 1917 och förvaltar runt 2 700 lägenheter i Köping, Kolsva och Munktorp. Totalt arbetar ca. 150 personer i företaget.

PRO Litium 3800 VAN är ett exempel på hur traditionella arbetsfordon gradvis ersätts av mer miljövänliga alternativ. Med sin last- och dragkapacitet, sitt rymliga skåp och gedigna konstruktion är fordonet skräddarsytt för de dagliga behoven i skötseln av fastigheterna. Vilket kommer till stor nytta för bolaget som idag förvaltar runt 2 700 lägenheter i Köping, Kolsva och Munktorp.

PRO Litium 3800 VAN markerar en tydlig förändring i riktning mot hållbarhet. Ett viktigt steg för Köpings Bostad AB som inte bara värnar om att tillhandahålla bostäder, utan också om att bidra till en renare och grönare miljö. Det sänder en tydlig signal om företagets förpliktelse till miljöansvar, en förpliktelse som sträcker sig utöver de egna fastigheternas väggar och bidrar till en hållbar framtid för hela samhället.

Publicerades: 4 december, 2023