Eldrivet arbetsfordon till Solna Stad

Eldrivna PRO Litium MAX till Solna Stad

Vi har fått glädjen att leverera PRO Litium MAX till Solna stad. PRO Litium MAX är vår största modell när det kommer till eldrivna arbetsfordon och har marknadens största flak inom sitt segment.

Läs gärna mer om fordonet här

Fordonet kommer att användas inom Tekniska förvaltningen som ansvarar för skötsel och renhållning av stadens allmänna platser.

#solna #arbetsfordon #elfordon #eldrivet

Publicerades: 24 oktober, 2022