E-TRON medverkar på Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers konferens

E-TRON samarbetar med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

E-TRON medverkar idag och imorgon som samarbetspartner på Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers årliga konferens i Göteborg. Våra egenutvecklade eldrivna arbetsfordon PRO Litium 3100 och PRO Litium 3800 är mycket omtyckta bland kyrkogårdsförvaltningarna runtom i Sverige.

Vi lanserar nu även PRO Litium WorkTruck som är skräddarsydd för arbete på kyrkogårdar. Förarhytten har inga dörrar vilket för det smidigare att snabbt kunna ta sig ur och i fordonet. PRO Litium WorkTruck är endast 1,1 meter bred och har en mycket kort svängradie vilket gör att den tar sig fram överallt.

I tillverkningen av PRO Litium tog vi fasta på all feedback vi fått av våra kyrkogårdskunder genom åren och skapade ett arbetsfordon där fokus ligger på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Fordonet kan anpassas efter önskemål med flak, skåp, en kombo av flak eller skåp, bevattningstank, ogräsbekämpning m.m.

Om FSK

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. 

Publicerades: 14 november, 2019