Klimatklivet - så söker du bidrag

Så söker du pengar genom Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet har funnits i några år och har betalat ut bidrag till både företag och privatpersoner via Naturvårdsverket. Bland annat kan man få pengar för att sätta upp laddstolpar för elbilar – men även för att införskaffa elfordon.

2015 infördes Klimatklivet – ett initiativ som har blivit en av den nuvarande regeringens viktigaste insatser i deras arbete med att minska andelen växthusgaser som släpps ut i Sverige. Stödet innebär i praktiken att både privatpersoner och företag kan söka pengar till olika klimatprojekt.

Anledningen till att regeringen tagit initiativ till investeringsstödet är att man vill stötta lokala och regionala åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid och andra farliga gaser som kan påverka vårt klimat. Men det finns även fler effekter som man har tagit i beaktande, exempelvis spridning av ny teknik, förbättrad hälsa, marknadsintroduktion, sysselsättningsåtgärder samt att man även kan komma att påverka andra miljömål i en positiv riktning.

Laddstolpar och elfordon

Bra att känna till är att Klimatklivet endast ger ekonomiskt stöd till fysiska investeringar. Ett exempel på en sådan åtgärd är om du vill sätta upp laddstolpar någonstans. Ett annat exempel på en åtgärd är att du kan söka pengar för att köpa in fossilfria tyngre fordon eller fossilfria arbetsmaskiner – det vill säga elektriska arbetsfordon. Du kan däremot inte få pengar för åtgärder som har till syfte att leda till en beteendeförändring, så kallade informationsåtgärder.

Klimatklivet är tänkt att stötta de åtgärder som innebär mest klimatnytta. Därför måste man i sin ansökan bland annat redovisa utsläpp vid det så kallade nollalternativet, det vill säga om åtgärden inte kommer att genomföras. Du måste även kunna visa direkt utsläppsminskning som din åtgärd kan tänkas leda till, vad dina beräkningar är baserade på samt återbetalningstid. De åtgärder som får stöd är de som beräknas ge den största minskningen av växthusgaser per krona som investeras.

Har du ett projekt som du tror kan vara till gagn för arbetet med att göra världen mindre beroende av fossila drivmedel? Då kan det vara läge att skicka in en ansökan för att se om du kan få ekonomiskt stöd. Inkomna ansökningar granskas först av länsstyrelsen efter det att varje enskild ansökningsgenomgång har stängt. När länsstyrelsen har lämnat in ett yttrande kring ansökan fortsätter granskningen hos Naturvårdsverket, som också är den myndighet som fattar alla beslut i frågan.

» Här kan du läsa mer om Klimatklivet och hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplats. Lycka till!

Publicerades: 1 april, 2021