Eldrivet kylfordon för livsmedelsdistribution

Omställning till eldrivna livsmedelstransporter i nytt stort samarbete

[PRESSMEDDELANDE] E-TRON AB går tillsammans med Chalmers och ett antal andra aktörer ihop för att skapa en lösning för ökad användning av elfordon vid transport av livsmedel i stadsmiljö. Onlineförsäljningen av livsmedel har skjutit i höjden senaste tiden och man hoppas kunna ställa om medan systemet för transporter av livsmedel i städerna fortfarande är i sin linda. Projektet börjar omedelbart och pågår till slutet av augusti 2021.

E-handeln av livsmedel har ökat markant senaste tiden, och det har varit särskilt tydligt under Corona-pandemin. Ökade transporter ger stegrande utsläppsnivåer och för att nå målet om ett fossilfritt Sverige år 2045 krävs en snabb omställning. Projektet kallas ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” och förkortas E-DEL. Deltagarna är förutom E-TRON AB och Chalmers Industriteknik: Gordon DeliveryCoopCastellum och Stockholms Stad. Projektet E-DEL finansieras av Triple F.

Målet: Fossilfritt genom hela logistikkedjan

Transportsektorn står idag för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige. Det är också den sektor som har bäst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri. Omställningen till eltrafik är därför en viktig åtgärd för att minska användandet av fossila bränslen.

– Med detta projekt hoppas vi uppnå en färdig totallösning för fossilfri e-handelsdistribution av livsmedel i stadsmiljö vilket inte bara innefattar själva fordonen utan även hela logistikkedjan. Större lastbilar åker till en centralt placerad omlastningscentral där godset lastas om till mindre eldrivna kylfordon för vidare distribution inne i city. Det ställer inte bara krav på fordonen och smidiga system för omlastning utan även tillgång till markyta centralt, säger Andreas Magnusson, marknadschef på E-TRON AB.

Eltrafik minskar utsläpp och buller

Eldrivna leveranser innebär förutom nollutsläpp även minskad bullernivå. Med projektet hoppas man kunna bidra till positiv utveckling ur flera aspekter.

För att komma snabbt framåt och skapa en lösning som kan testas skarpt så snart som möjligt fokuserar man i projektet på tre prioriterade områden: teknik, infrastruktur och logistik. En av de stora utmaningarna med transport av just livsmedel är att de temperaturkänsliga produkterna måste kylas hela vägen till mottagaren.

– E-TRONs främsta uppgift och utmaning rör tekniken. Vi ska hitta den bästa kyllösningen för våra fordon och ändamålet. Dels handlar det om att hitta en totallösning som håller rätt temperatur trots att skåpet öppnas och släpper ut kyla vid varje stopp. Dels måste batterikapaciteten klara att driva både kylaggregat och fordon under en hel arbetsdag. Vi ser fram emot det här samarbetet och det som ligger framför oss, säger Andreas Magnusson.

Kort om E-TRON

E-TRON AB är en specialist inom utveckling och tillverkning av elfordon och har funnits på den nordiska marknaden sedan 1993. Företaget utvecklar, servar och distribuerar eldrivna arbetsfordon och lätta lastbilar. Med delvis egenutvecklade fordon erbjuds även leasing- och hyrlösningar, inklusive service och reparationer. E-TRONS miljöengagemang har öppnat upp för flera referensprojekt som rört utveckling av elfordon.

Övriga aktörer

Gordon Delivery erbjuder marknadsledande lösningar inom logistik för den sista milen och fokuserar på e-handelsdistribution av livsmedel i flera svenska städer. Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln och e-handelsdivisionen växer kraftigt. Castellum är ett fastighetsbolag som huvudsakligen äger kommersiella fastigheter för kontor, butik, lager och industri. Stockholms stad är Sveriges största kommun och har ambitionen att vara fossilfri till 2045.

Projektansvarig Chalmers:

Jessica Wehner
Forskare och projektledare – Cirkulär ekonomi
jessica.wehner@chalmersindustriteknik.se
Tel: +46 (0)70- 842 55 96

Relaterade länkar

Publicerades: 22 september, 2020