Brist på batterier för eldrivna fordon

Ny rapport flaggar för framtida brist på elektriska fordonsbatterier

En ny rapport pekar på en oro över möjligheten att möta den ökade efterfrågan på batterier till elektriska fordon. Detta trots att det globalt finns planer på att bygga mer än 80 nya så kallade gigafabriker – det vill säga jättefabriker som tillverkar elektriska fordonsbatterier. Även om Asien är ledande just nu när det kommer till produktion av fordonsbatterier, kommer Europa att utgöra en viktig region i framtiden för dessa.

Litiumjonbatterier är en viktig komponent när det kommer till att förbättra både räckvidd och pris för elfordon. Men batteriteknik och priser är inte de enda faktorerna som spelar roll. När efterfrågan på elektriska bilar och elektriska arbetsfordon stiger blir det särskilt viktigt för tillverkare att hantera inköp och produktion av batterier. Och det finns frågor kring huruvida utbudet kan hålla jämna steg med efterfrågan. Detta enligt en ny rapport som tagits fram av ABB Robotics.

Redan före Covid-19-krisen fanns det växande redogörelser om företag som stött på patrull till följd av svårigheter att få tag på batterier och celler. På senare tid har den större bristen på elektroniska komponenter, inklusive halvledare och mikrochip, förvärrat dessa problem. Det finns ytterligare flaskhalsar i leveransen av litium och vissa material och mineraler i batteriförsörjningskedjan.

Sådana problem i leveranskedjan kan leda till potentiellt förlorade inkomster, onödiga kostnader och lägre vinster för tillverkare vid en särskilt kritisk tidpunkt. Analyser av den snabbt växande batteriindustrin ger svar på varför många av dessa barnsjukdomar uppstår. Försörjningskedjan för förbränningsmotor har haft många år på sig att mogna. Försörjningskedjan för batterier till elektriska fordon är fortfarande ung. Ny teknik, nya regler och nya säkerhets- och miljöaspekter måste alla tas i beaktande när branschen växer.

Europa allt viktigare

Batteriproduktionskapaciteten kommer i framtiden sannolikt att behöva överstiga efterfrågan från fordonsbranschen för att möta det ökande behovet av energi från litiumjonbatterier i andra sektorer. ABB uppskattar att den globala kapaciteten för litiumjonbatterier kommer att öka från 450 gigawattimmar (GWh) 2020 till mer än 2850 GWh år 2030.

Batteritillverkare och nystartade företag har meddelat att de byggt mer än 80 nya så kallade gigafabriker över hela världen för att producera litiumjonceller och batterier, och många fler kommer att behövas under det kommande decenniet. Även om vi i Europa fortfarande ligger långt efter Kina och Asien när det gäller batteri- och cellproduktion, kommer regionen att växa och bli en betydande aktör, med flest löften om nya gigafabriker hittills. USA och Nordamerika har legat efter men är också inställda på tillväxt. Kina utökar sin bas ytterligare och kommer sannolikt att spela en viktig roll i den globala försörjningskedjan för elektriska fordon.

Publicerades: 30 april, 2021