Eldrivet arbetsfordon PRO Litium MAX till fastighetsbolag

Leverans av PRO Litium MAX till Hyresbostäder Falköping

Vi har fått äran att leverera vår eldrivna PRO Litium MAX till Hyresbostäder Falköping. De ägs av Falköpings kommun och är kommunens största hyresvärd med ca. 2000 lägenheter. Bostadsbolaget är också medlemmar i Allmännyttans klimatinitiativ och har som mål att bli helt fossilfria 2030.

Du kan läsa mer om PRO Litium MAX för fastighetsskötsel här:
https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-max-fastighetsskotsel/

Publicerades: 26 juli, 2021