PRO Litium eldrivna arbetsfordon

Eldrivna arbetsfordon: Värda att överväga

De senaste åren har markerat en tydlig trend gällande eldrivna fordons varande. Såväl i persontrafiken bland arbetsfordon har man börjat se hur dessa fordon i allt större utsträckning blir en del av både jobb och vardag. Ett flertal myndigheter, däribland Trafikverket, Transportstyrelsen och Energimyndigheten har varit väldigt tydliga med att utvecklingen kommer att fortsätta och på sikt resultera i en mer eller mindre fullständig övergång till fossilfritt.

Allra mest drastisk har förändringen inom transport och industri varit. För där har man nämligen på politisk nivå på många håll bestämt att främja utvecklingen med hjälp av en kombination av incitament och ökade skatter för traditionella arbetsfordon. Men det är långt ifrån ett inhemskt nationellt påfund, tvärtom så är man på bred internationell politisk front numera överens om att minska avtrycket från fossila bränslen genom att inom kort säkerställa rätt förutsättningar för en övergång till eldrivna fordon.

Redan nu har man stora möjligheter att byta till eldrivna arbetsfordon utan att det behöver innebära vare sig oväntat stora omkostnader eller omställningar i verksamheten. Att förhålla sig proaktivt till kommande miljökrav har i många fall visat sig vara ett sätt att gardera sig för framtida mer betydande kostnader.

Många anledningar att välja eldrivet

Även om lagstadgade krav och myndighetsrelaterade incitament ofta har hamnat i förgrunden när det diskuterats varför man redan nu bör planera en övergång till eldrivna arbetsfordon, så finns det många andra anledningar. Ofta handlar det om fördelar som inte fått särskilt stor uppmärksamhet, men som trots allt är väldigt betydande.

I många fall så innebär eldrivna arbetsfordon ekonomiska fördelar då de har ökad energieffektivitet, och ofta kräver mindre underhåll. På arbetsplatsen så förbättras ofta luftkvalitén, och i ett bredare perspektiv så innebär det avsevärt mycket mindre utsläpp av de omtalade växthusgaserna. Detta är anledningar som kommer att väga tungt för alla företag som någon gång kommer att behöva säkerställa energideklarationer eller miljöförteckningar avseende arbetsplatsen.

Från vår sida så har vi ambitionen att göra det enkelt för företag i alla storlekar att helt eller delvis fokusera på eldrivna arbetsfordon. Vi är väl medvetna om vad som krävs för att säkerställa en smidig övergång eller komplettering med eldrivna fordon. Därför har vi ett varierat utbud som även kan individualiseras utifrån specifika behov och önskemål.

Eldrivna arbetsfordon som tål att användas

Vi satsar ständigt på att möta de faktiska förväntningar som finns på både stora och små arbetsplatser. Och vi vet att våra eldrivna arbetsfordon har vad som krävs för att platsa i de flesta branscher. Oavsett om ni behöver fordon som hanterar de allra mest tunga uppgifterna, eller om ni letar efter smidiga eldrivna fordon för nordiskt klimat så har vi lösningarna för er.

Våra arbetsfordon är smidiga, pålitliga och väl lämpade för krävande uppgifter. Har ni särskilda önskemål gällande funktion och utrustning så kan vi även se till att specialanpassa fordonen utifrån era instruktioner.

Publicerades: 18 februari, 2021