Eldrivet arbetsfordon till Vätterhem fastighetsbolag

Vätterhem väljer PRO Litium för sin fastighetsskötsel

Vätterhem har efter en tids utprovning nu valt PRO Litium 3800 som eldrivet arbetsfordon till sin verksamhet inom fastighetsskötsel. Fordonet har använts på Sveriges mest kuperade bostadsområden och måste samtidigt klara en hög lastvikt. Det kräver ett starkt, välkonstruerat fordon vilket PRO Litium 3800 genom tester visat sig klara med bravur.

Vätterhem äger och förvaltar idag cirka 8 700 lägenheter i Jönköpings kommun. Vätterhem har sedan lång tid tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor och arbetar efter sin egna hållbarhetsplan som har en tydlig koppling till Agenda 2030 målen.

Läs mer om PRO Litium 3800 för fastighetsskötsel här

Läs mer om Vätterhem här:
https://www.vatterhem.se/

Publicerades: 20 september, 2021