Fastighetsförvaltare och fastighetsskötare

Vad är fastighetsförvaltning egentligen?

Många av våra elektriska arbetsfordon används inom fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Men vad mer exakt innebär fastighetsförvaltning? Vi reder ut begreppen och förklarar skillnaden mellan teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och administrativ förvaltning. Häng med!

Bostadshus, kontorslokaler, kommersiella utrymmen och industrifastigheter har alla en sak gemensamt – de behöver samtliga regelbunden tillsyn för att de ska fungera optimalt. Den person eller de personer som har till uppgift att sköta dessa uppgifter brukar kallas för en fastighetsförvaltare.

Som fastighetsförvaltare har man till uppdrag att tillse att lägenheter, kontor och industrilokaler ser bra ut och fungerar som det är tänkt att de ska göra – från dag ett. Samtidigt hjälper man till att upprätthålla värdet hos fastigheten, och tillser att exempelvis energi och klimat alltid är optimerade för att hålla kostnaderna nere.

Det finns flera olika typer av fastighetsförvaltning. Alla har gemensamt att de är viktiga för att det stora fastighetsbeståndet i vårt avlånga land ska må bra. De tre vanligaste typerna av fastighetsförvaltning är:

Teknisk förvaltning: Det som man kanske först och främst förknippar med fastighetsskötsel, den dagliga driften på plats. Teknisk förvaltning innefattar allt från tillsyn och skötsel till underhåll av byggnader och alla tekniska installationer som finns i och runt fastigheten i fråga. Det kan till exempel röra sig om hissar, portar och inpasseringssystem.

Administrativ förvaltning: Hederligt kontorsarbete om man så vill. Här räknar vi in alla tjänster som rör hyresgäster som bor i ett flerfamiljshus exempelvis. Det kan handla om hyresförhandlingar eller hyresaviseringar som ska skickas ut. Det kan även röra sig om kontraktsskrivning och kravhantering. På många sätt kan man säga att en fastighetsförvaltare här fungerar som fastighetsägarens förlängda arm och har som ansvarsområde den regelbundna kontakten med hyresgäster i fastigheten.

Ekonomisk förvaltning: Även den ekonomiska biten är viktig i skötseln av en fastighet som bekant. Därför behövs även fastighetsförvaltare som har god kunskap när det kommer till ekonomisk förvaltning. I detta begrepp ingår många olika saker, allt ifrån att ta hand om den löpande redovisningen och göra årsbokslut till att hantera fakturor, skapa budgetkalkyler och vara ansvarig för omförhandlingar med viktiga stakeholders.

Teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och administrativ förvaltning är alla viktiga delar av det pussel som vi kallar för fastighetsförvaltning eller fastighetsskötsel. Det rör vitt skilda områden såsom teknik, arbetsledning och ekonomi. Gemensamt för alla är att det är ett arbetsområde med både bredd och djup.

Om du är nyfiken på vilka typer av arbetsfordon vi säljer som används av fastighetsförvaltare och fastighetsskötare i Sverige hittar du mer information här.

Publicerades: 20 maj, 2021