Eldrivet arbetsfordon till Nora Kyrkogårdsförvaltning

Svenska Kyrkan i Nora får leverans av eldrivet arbetsfordon

Kyrkogårdsförvaltningen i Nora Bergslagsförsamling har hand om skötseln av fem kyrkogårdar i området. När det var dags för att införskaffa ett nytt eldrivet arbetsfordon föll valet på en PRO Litium 3100 med förlängt flak. Fordonet blir ännu ett viktigt steg i omvandlingen till fossilfri kyrkogårdsskötsel. Vi på E-TRON tackar för förtroendet och ännu en order från en församling inom Svenska Kyrkan.

Läs gärna mer om PRO Litium 3100 för kyrkogårdsskötsel på denna sida:
https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-3100-kyrkogardar/

Publicerades: 19 april, 2021