Eldrivna arbetsfordon till Stena Fastigheter

Stena Fastigheter beställer ytterligare eldrivna arbetsfordon

Fastighetsbolaget Stena Fastigheter har efter utvärdering beställt ytterligare tre stycken eldrivna arbetsfordon av modellen PRO Litium 3100 från E-TRON AB för användning inom fastighetsskötseln.

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i storstadsregionerna.

Läs mer om Stena Fastigheter här: https://www.stenafastigheter.se/
Läs mer om PRO Litium 3100 flak här: https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-3100/

#elfordon #arbetsfordon #fastighetsskötsel #fastighetsskötare

Publicerades: 13 juni, 2022