Eldrivna arbetsfordon till Skövdebostäder

Skövdebostäder beställer 5 st eldrivna arbetsfordon

Vi tackar Skövdebostäder för ordern av 5 st PRO Litium eldrivna arbetsfordon som ska användas inom skötseln av fastigheter och utemiljö. Ordern är lagd genom nya HBV-avtalet (HBV – Allmännyttans inköpsfunktion).

Skövdebostäder ägs av Skövde kommun och förvaltar ca. 5 200 bostäder. Fastighetsbolaget medverkar i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Målet för initiativet är bland annat att deltagande bolag ska vara fossilfria till 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

#elfordon #arbetsfordon #fastighetsskötsel #fossilfritt #eldrivet

Publicerades: 12 april, 2022