Våra senaste nyheter

Våra lösningar gör parkskötseln helt fossilfri

I Sverige så är en betydande del av den offentliga budgeten och bostadsrättsföreningars och hyresbolags ekonomi reserverad för skötsel av grönytor. Det är förvisso...

Publicerades: 30 november, 2020

Eldriven flakbil PRO Litium Max

Eldriven flakbil med hög lastkapacitet. Finns det tillgängligt redan nu?

Det är väl egentligen ingen hemlighet att flakbilen har blivit ett av vår tids mest viktiga och praktiska arbetsfordon. I Sverige så har de på bara några år blivit...

Publicerades: 23 november, 2020

El-skåpbil för transporter

Dags för en eldriven skåpbil? Alternativen finns redan.

Skåpbilar är i många branscher ett måste då de kombinerar smidig, effektiv och framförallt enkel transport med hög nivå av tillgänglighet. Trafikmässigt faller de...

Publicerades: 16 november, 2020

Lätt lastbil med eldrift

Lätta lastbilar – nu även miljövänliga och fossilfria

I Sverige så är det lagen om vägtrafikdefinitioner som styr merparten av begreppsbildningen kring fordon. Av den framgår att en lastbil är en bil som endera används...

Publicerades: 9 november, 2020

Elfordon för industrier

Eldrivna arbets- och servicefordon för industrier

Sverige är på många sätt fortfarande ett industriland. Flera av de största arbetsgivarna hör till de klassiska industrierna, och gällande allt ifrån lagerhållning...

Publicerades: 2 november, 2020

Parkskötsel - eldrivet arbetsfordon, lätt lastbil

Arbetsfordon för parkskötsel

Parkskötsel är en oerhört vanligt förekommande och omfattande verksamhet. På många sätt är det även representativt för den sorts verksamhet som är så vanlig att...

Publicerades: 26 oktober, 2020

Eldriven lätt lastbil för kyrkogårdsförvaltning

Arbetsfordon för kyrkogårdsförvaltning

Svenska Kyrkan är en i svenska mått ganska stor arbetsgivare. Exakt hur många som arbetar inom den varierar däremot utifrån hur man väljer att räkna. I personalstyrkan...

Publicerades: 19 oktober, 2020

Last mile-leverans med ett elfordon

Miljövänliga Last mile-leveranser med elfordon

Begreppet Last mile-leverans har blivit något utav en internationell de facto-standard för benämningar på den del av en transport då en vara förflyttas från en distributionscentral...

Publicerades: 12 oktober, 2020

Eldriven skåpbil för fastighetsskötare

Eldrivna arbetsfordon för miljövänlig fastighetsskötsel

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) så arbetar fler än fyrtiotusen personer som fastighetsskötare, vilket gör det till ett av Sveriges allra mest vanliga yrken. Det...

Publicerades: 5 oktober, 2020

Eldrivna transportbilar

Eldrivna transportbilar: Framtidssäkrad transport

Med de uttryckta ambitionerna att på EU-nivå göra Europa fossilfritt till 2050 så har vi fått svart på vitt att vi lever i miljömässigt föränderliga tider. För...

Publicerades: 28 september, 2020