Våra senaste nyheter

Så söker du pengar genom Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet har funnits i några år och har betalat ut bidrag till både företag och privatpersoner via Naturvårdsverket. Bland annat kan man få pengar för...

Publicerades: 1 april, 2021

Kommande krav på klimatneutralitet

I ett klimatpolitiskt hänseende så har det senaste decenniet varit väldigt omvälvande. Kanske mest talande för utvecklingen är att klimatperspektivet numera ska genomsyra...

Publicerades: 26 mars, 2021

Därför ska man som företag satsa på elektriska fordon

Med tanke på rådande klimatkris och skadorna vi människor åsamkar vår planet är det uppenbart varför elfordon spelar en viktig roll. Men elektriska fordon kan även...

Publicerades: 22 mars, 2021

Fossilfria industrier med eldrivna arbetsfordon

Klimatneutralitet inom industrierna

När det gäller industriproduktion så blev klimatneutralitet ganska nyligen ett begrepp att förhålla sig till. Vad det åsyftar är däremot den klimatpåverkan som sker...

Publicerades: 17 mars, 2021

Eldrivna lastbilar ökar kraftigt

Marknaden för eldrivna lastbilar växer så det knakar

Det skrivs en hel del om elbilar. Men även på lastbilssidan händer det mycket som är värt att uppmärksamma. Förra året lanserade Volvo Lastvagnar ett komplett program...

Publicerades: 15 mars, 2021

Framtidens marknad för eldrivna arbetsfordon ser ljus ut

De tekniska framstegen inom batteritillverkning och elektriska drivlinor i våra fordon är några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten inom elbilsindustrin...

Publicerades: 10 mars, 2021

Fossilfria arbetsmaskiner med eldrift

Klimatneutrala arbetsmaskiner en nödvändig väg att gå

Att arbetsmaskiner har en stor inverkan på klimat och miljö har kommit att uppmärksammats i ett flertal hänseenden. Såväl bland företag och industrier som på politiskt...

Publicerades: 5 mars, 2021

Fossilfri industri: Eldrivna arbetsfordon som avgörande inslag

Fossilfri industri har kommit att bli ett välanvänt begrepp som i grund och botten åsyftar det pågående skiftet från användandet av fossila bränslen till mer klimatneutral...

Publicerades: 26 februari, 2021

Elfordon är här för att stanna – men hur ska vi återvinna batterierna?

Tiden då allt fler har råd att byta ut sin fossildrivna bil mot en elbil närmar sig med stormsteg. Tesla lovade nyligen att man ska halvera sina batterikostnader och även...

Publicerades: 24 februari, 2021

SKL Kommentus ramavtal för elfordon

Adda inköpscentrals (SKL kommentus) nya ramavtal för elektriska arbetsfordon

Allt fler verksamheter är på jakt efter eldrivna alternativ. Låga driftskostnader och miljöaspekter väger tungt, men även minskat buller är en faktor som väger tungt...

Publicerades: 22 februari, 2021