Eldrivet arbetsfordon till Strängnäs kommun

Leverans av PRO Litium Max till Strängnäs kommun

Leverans av eldrivna PRO Litium Max med kombinerat skåp och flak till Drift gata park enheten på Strängnäs kommun. Ett steg mot kommunens mål att nå fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.

Du kan läsa mer om PRO Litium Max här: https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-max/

Publicerades: 7 mars, 2022