Eldrivet arbetsfordon PRO Litium 3100 till Stena Fastigheter 1

Leverans av PRO Litium 3100 till Stena Fastigheter

Leverans av eldrivet arbetsfordon till Stena Fastigheter. Efter att en utvärdering av marknaden gjorts föll valet på E-TRON AB och modellen PRO Litium 3100 med flak för användning inom fastighetsskötseln.

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i storstadsregionerna.

Läs gärna mer om PRO Litium 3100 flak här…

#elfordon #arbetsfordon #fastighetsskötsel #fastighetsbolag #eldrivet #fossilfritt

Publicerades: 4 april, 2022