Eldrivet arbetsfordon till MKB Fastighets AB

Ytterligare en PRO Litium 3100 till MKB Fastighets AB

Vi har fått glädjen att leverera ännu en PRO Litium 3100 med flak till MKB Fastighets AB i Malmö. Fordonet är ett av ett flertal PRO Litium vi fått leverera till MKB där de används inom skötseln av fastigheterna. Vi tackar för fortsatt förtroende och är stolta för den fina responsen våra fordon fått.

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 25 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler.

Läs mer om PRO Litium 3100 med flak här

Publicerades: 3 oktober, 2022