Elfordon till MKB Fastighets AB i Malmö

Leverans av PRO Litium 3100 till MKB Fastighets AB i Malmö

Leverans av PRO Litium 3100 med flak till MKB Fastighets AB i Malmö för användning inom fastighetsskötseln.

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 25 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler. Bostadsbolaget påbörjade sitt klimatarbete redan 2004 och arbetar successivt med att byta ut sin fordonsflotta till cyklar, el- eller gasbilar.

Läs mer om PRO Litium 3100 flak här: https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-3100/

Läs mer om MKB Fastighets AB här: https://www.mkbfastighet.se/

#elfordon #arbetsfordon #fastighetsskötsel #eldrivet #fossilfritt

Publicerades: 2 maj, 2022