Eldrivna arbetsfordon till Södermalms stadsdelsförvaltning

Leverans av fyra PRO Litium 3800 till Södermalms stadsdelsförvaltning

Vi har fått glädjen att leverera fyra eldrivna arbetsfordon av märket PRO Litium till Stockholms stad och Södermalms stadsdelsförvaltning. Fordonen ska användas inom stadsmiljöarbete som bland annat inkluderar skötsel av parker och grönytor, lekparker, naturområden och naturreservat.

Läs mer om våra olika PRO Litium-modeller

Mer information om Södermalms stadsdelsförvaltning

#elfordon #arbetsfordon #eldrivet #fossilfritt #stockholm #södermalm

Publicerades: 2 maj, 2023