Eldrivna arbetsfordon till Helsingborgshem

Leverans av 3 st PRO Litium 3800 till Helsingborgshem

Vi har fått glädjen att leverera 3 st eldrivna PRO Litium 3800 till bostadsbolaget Helsingborgshem. Helsingborgshem ägs av Helsingborgs stad och har cirka 12 000 hyreslägenheter vilket gör bolaget till den största aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg.

Läs mer om PRO Litium 3800 för fastighetsskötsel här:
https://etron.se/nya-elfordon/pro-litium-3800-fastighetsskotsel/

Läs mer om Helsingborgshem här:
https://www.helsingborgshem.se/om-oss

Publicerades: 23 augusti, 2021