Laddstolpar för eldrivna lastbilar och arbetsfordon

Laddstolpar – en förutsättning för att minska transportsektorns beroende av fossila bränslen

Elfordonsmarknaden är en oerhört viktig del av det nationella målet i Sverige om en fossilbränsleoberoende transportsektor till år 2030. I framtidens smarta elnät är laddstolpar en förutsättning för att man smidigt ska kunna “tanka” sin elbil eller sitt elektriska arbetsfordon.

Man brukar säga att den bästa laddplatsen är den ordinarie parkeringsplatsen där man har ställt sin elbil eller sitt elektriska arbetsfordon. Det brukar ta mellan åtta och tolv timmar att ladda ett batteri med vanlig hushållsel. Vissa elektriska fordon kan även snabbladdas i särskilda stationer för snabbladdning som erbjuder en högre strömstyrka och en högre spänning. Just möjligheten att snabbt kunna ladda innebär att de begränsningar som hittills har förknippats med elektriska fordon försvinner. Det gäller inte minst när det kommer till räckvidd. Längre resor och en ökad användningstakt kommer att bli vardag på våra vägar.

Bra kan bli bättre

Laddstolpar på fastigheter och längs med vårt vägnät är en förutsättning för att elektriska fordon ska kunna få tillgång till el snabbt och smidigt. Det är en viktig del av den nya infrastruktur som vi ser växa fram i landet. Mellan 2018 och 2020 ökade antalet publika snabbladdare längs de större vägarna i Sverige. Siffran gick från 300 till 550 snabbladdare, vilket är glädjande. Dock är vi inte i hamn än. Det finns fortfarande en del brister – inte minst när man tittar på Norrlands inland. Det är en av anledningarna till att Trafikverket just nu erbjuder ett investeringsstöd till regionen som man hoppas ska bidra till att öka antalet snabbladdare i området.

Även lastbilar behöver laddstolpar

Även utvecklingen av batterier och eldrivna lastbilar under de senaste åren har gått oerhört snabbt. Det finns redan idag batteridrivna lastbilar på marknaden i Sverige som kan köra sträckor på upp till 300 kilometer på en laddning. Det rör sig då främst om lastbilar för lokal och regional distribution. För att dessa lastbilar ska kunna användas och därmed även bidra till de uppsatta klimatmålet – då krävs det en infrastruktur för stationär laddning av större fordon.

Smart teknik

Enligt en nyligen släppt långsiktsprognos för elbilsutvecklingen kommer vi i Sverige att ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon på våra vägar år 2030. Enligt samma undersökning kommer elbilen att dominera nybilsförsäljningen – med marknadsandelar på över 90 procent. Till år 2030 kommer vi i Sverige därmed ha behov av långt fler laddpunkter än vad vi ser idag på våra vägar. För att vårt nuvarande elnät ska klara av skiftet kommer det som kallas för vehicle to grid-teknik och smart laddningar tvivelsutan att vara en viktig komponent.

Publicerades: 14 maj, 2021