Eldrivet arbetsfordon till Hallsbergs församling

Hallsbergs församling väljer PRO Litium 3800

Hallsbergs församling som tillhör Svenska kyrkan väljer eldrivna PRO Litium 3800 för användning vid skötsel av kyrkogårdar.

PRO Litium 3800 är ett 100% eldrivet arbetsfordon helt byggd i aluminium och rostfritt stål med kraftigt chassi, stark motor och litiumbatterier. Fordonet har hög last- och dragkapacitet.

Du kan se fler av våra eldrivna arbetsfordon här

#hallsberg #kyrkogård #svenskakyrkan #församling #elfordon #eldrivet

Publicerades: 8 november, 2022