Eldrivna arbetsfordon till Grön Stad

Grön Stad satsar på PRO Litium 3800 eldrivna arbetsfordon

Vi har fått glädjen att leverera vår eldrivna modell PRO Litium 3800 till Grön Stad Mark och Anläggning AB som är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group, Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Fordonet används inom park- och grönyteskötsel.

PRO Litium är en serie eldrivna arbetsfordon helt byggda i aluminium och rostfritt stål utrustade med litiumbatterier vilket gör fordonen i stort sett underhållsfria.

Se våra olika modeller här…

#elfordon #arbetsfordon #eldrivet #fossilfritt #parkskötsel #grönyta

Publicerades: 17 april, 2023