Eldriven salt- och sandspridare

Fossilfri halkbekämpning med 100% eldriven lösning för sand- och saltspridning

Vi på E-TRON AB kan nu erbjuda en fossilfri lösning för halkbekämpning i form av ett helelektriskt ekipage bestående av eldrivna lätta lastbilar och sand- och saltspridare från HILLTIP. Lösningen är särskilt lämpad för bostadsområden och parker där halkbekämpning av t ex gång- och cykelbanor kan ske tyst och avgasfritt.

De elektriskt drivna sand- och saltspridarna finns i olika storlekar och utförande vilket gör att de kan appliceras på flertalet av våra eldrivna lätta lastbilar oavsett storlek.

Kontakta oss på 08-531 846 17 eller info@etron.se för mer information om denna lösning.


Eldriven salt- och sandspridare

Publicerades: 17 november, 2020