Bevattning i parker och grönområden

Eldrivna arbetsfordon med bevattningstank

Parker, trädgårdar och grönytor är en väldigt viktig och uppskattad del av offentligt rum runt om i Sverige. Att sköta dess områden är ett ganska omfattande ansvar som ofta hamnar hos kommunerna och utgör en påtaglig del av deras ansvarsområden. Särskilt när det kommer till återkommande bevattning.

Därför har många valt att se just bevattning av parker och offentliga miljöer som ett särskilt område. Då det numera förväntas även att denna del av parkhållningen präglas av ett genomgående miljötänk så har vi valt att tillhandahålla elfordon särskilt anpassade för bevattning av blommor och buskage i parker.

Är ni i behov av miljö- och resursmässigt effektiva fordon för bevattning så kan vi tillhandahålla unikt lämpade lösningar. Då vi även kan individualisera fordonen utifrån era särskilda önskemål så kan vi säkerställa att just er bevattningslösning blir så ändamålsenlig som möjligt. Allt med ständig fokus på effektivitet avseende såväl resursanvändning som resultat.

En unikt smidig lösning för bevattning

Vår lösning för bevattning av parkområden bygger i grund och botten på våra befintliga elfordon. Detta gör att vi redan i förväg vet att fordonen lever upp till de ofta väldigt höga krav som finns på eldrivna arbetsfordon. Genom att utrusta dem med en borttagbar och lättmonterad lösning för bevattning så avgör man själv när det de ska användas som bevattningsfordon eller sedvanliga arbetsfordon. Det gör dessa fordon till ett väldigt mångfacetterad och flexibelt val.

Systemet består av en aluminiumtank som rymmer upp till 650 liter, eldriven pump och praktisk sladdvinda. Allt kan snabbt och smidigt monteras vid behov, och gör att det eldrivna arbetsfordonet förvandlas till en helt mobil bevattningslösning väl lämpad för även större parker och grönområden. Med fokus på ergonomi, stabilitet och säkerhet så är tanken lågmonterad vilket innebär att den inte påverkar fordonets vägegenskaper. Det innebär även att personsäkerheten är garanterad då det inte finns någon risk att vattnet i tanken sätts i rörelse i samband med framfart.

Enkelt och miljövänligt

Med omfattande möjligheter att individualisera arbetsfordon så växer ständigt de områden som våra fordon är lämpade för. Att kunna tillhandahålla flexibla och portabla bevattningssystem som även täcker redigt omfattande behov är därför något som faller oss naturligt. För verksamheter som behöver eller vill förhålla sig till alltmer betydande miljöaspekten så är dessa fordon ett givet komplement till en befintlig fordonspark. De är även tillräckligt kapabla för att ersätta många av de fordon som nu är i drift.

Genom att förena stor vattenkapacitet, hög säkerhet och enkel manövrering så gör de sig väl lämpade i de flesta sammanhang. Och blir snabbt en oumbärlig del av all sorts park- och grönområdesbevattning. Vi ser fram emot att säkerställa att fordonen är utrustade på rätt sätt för att täcka just era specifika bevattningsbehov. Med beprövad eldrift så är pålitlig batteri- och drifttid en naturlig del av konstruktionen.

Publicerades: 9 april, 2021