Elfordon för fastighetsskötsel

Eldrivna arbetsfordon för miljövänlig fastighetsskötsel

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) så arbetar fler än fyrtiotusen personer som fastighetsskötare, vilket gör det till ett av Sveriges allra mest vanliga yrken. Det är egentligen inte så konstigt då fastighetsskötsel är en oerhört viktig del av allt ifrån upprätthållandet av den allmänna välfärden till god bostadshälsa bland både privata och offentliga fastigheter.

Men vår föränderliga samtid ställer ständigt allt högre krav på vad som egentligen kännetecknar fullgod fastighetsskötsel. Inte minst när det kommer till miljöcertifiering och den pågående omställningen till fossilfri fastighetsskötsel.

Vi har ett flertal eldrivna servicefordon som inte bara är väldigt smidiga att använda, utan även lever upp till de allra högsta miljökraven samtidigt som de kan ersätta befintliga fordon när det kommer till ren och skär kapacitet, utrymme, motorstyrka och ergonomi.

Fordon för smidigare fossilfri fastighetsskötsel

Av egna erfarenheter, samt utifrån vad vi har hört från personer på plats, så är det i många fall helt oumbärligt med pålitliga arbetsfordon för fastighetsskötsel. Såväl gällande persontransport som vid hantering av verktyg och material. Men ofta råder osäkerhet gällande kommande krav på omställning till fossilfria alternativ och huruvida eldrivna servicefordon klarar av hålla samma bekvämlighets- och funktionalitetsnivå som traditionella fordon.

Vi har valt att särskilt prioritera eldrivet för fastighetsskötare genom att tillhandahålla ett flertal lämpliga eldrivna fordon för såväl personer med körkort som de med AM-behörighet eller traktorkort. Det gör många av våra arbetsfordon till ett lämpligt val för både fast anställda och sommarjobbare.

Lång batteritid och smidig manövrering även i svårt väder

Även om de flesta av våra eldrivna lastbilar och arbetsfordon kan individualiseras utifrån behov, så har de i sina grundutföranden väl tilltagna skåp och utrymmen som säkerställer tillförlitlig transport och förvaring utan att försämra säkerhet eller körupplevelse. Med stor omsorg för arbetsmiljö och ergonomi så har vi varit noggranna med att inte kompromissa med arbetsmiljörelaterade saker såsom ergonomi, komfort, uppvärmning och enkelt tillträde till fordonet.

För att eldrivna arbetsfordon för fastighetsskötsel inte ska bli en belastning så är det även viktigt att de inte kräver mer underhåll än nödvändigt. Genom att satsa på modern och beprövad batteriteknik i förening med traditionellt pålitlig konstruktion så är våra fordon i princip helt och hållet underhållsfria. Det blir i sig en garanti för att det inte uppstår oväntade merkostnader.

Men hur är det med batteritiden? Våra eldrivna transportfordon har marknadsledande batterikapacitet och säkerställer pålitlig drift även under svåra väderförhållanden. I många fall kan man förvänta sig att det finns ström kvar i batteriet även efter långa arbetsdagar. Det innebär att man med hjälp av regelbunden laddning alltid har tillgång till ett pålitligt fordon.

Tack vare smidigt utförande och enkel styrning så tar sig dessa eldrivna servicefordon fram där andra fordon helt enkelt inte får plats. Det skapar definitivt rätt förutsättningar för effektiv fastighetsskötsel, då de ökade transportmöjligheterna gör att det finns tid över till annat och att arbetet kan utföras snabbare, smidigare och även säkrare. Allt samtidigt som man säkerställer bra förutsättningar för att leva upp till framtida och mer strikta miljökrav.

Publicerades: 5 oktober, 2020