E-TRON ingår nu i Klimatpakten

E-TRON nu medlem av Klimatpakten

E-TRON är nu medlem i Stockholms stads Klimatpakten. Ett klimatnätverk för att utbyta ideér och erfarenheter för att aktivt arbeta med att tillsammans minska klimatpåverkan. Här undertecknas avsiktsförklaringen av Andreas Magnusson, Marknadschef på E-TRON och Katarina Luht, Miljö- och klimatborgarråd på Stockholms Stad.

Klimatpakten - Stockholms Stad

Om Klimatpakten

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad där företag och organisationer samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Stadens mål är ett fossilfritt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar vi ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Publicerades: 6 december, 2019