Fossilfria eldrivna leveranser

E-TRON AB ingår i nytt projekt för att underlätta fossilfria leveranser i stadskärnor

I Sverige pågår en intensiv jakt på att uppfylla de ambitiösa klimatmålen för transporter. Nyckeln till framgång kan ligga i det banbrytande projektet ENKLA som fokuserar på att underlätta fossilfria lättare transporter i stadskärnor.

ENKLA, som drivs av VTI ihop med E-TRON AB och flertalet aktörer, undersöker specifikt hur enklare omlastningsterminaler kan bidra till denna viktiga omställning.

ENKLA står för “Fossilfri sista milen leverans av dagligvaror i städer: omlastning i dess enklaste form”. Projektet är inriktat på att testa och utvärdera nya omlastningskoncept för hemleveranser av varor i städer med eldrivna fordon. Detta är en utmanande uppgift då dessa sista milen-transporter ofta kräver obrutna kylkedjor och hantering av relativt tunga varor. Samtidigt som många plocklager ligger avlägset från stadskärnor.

För att tackla dessa svårigheter introducerar ENKLA ett nyskapande koncept med mikroterminaler. Dessa terminaler är tänkta att fungera som centrala nav där varor kan överföras från stora lastbilar till mindre eldrivna fordon. Genom denna metod kan effektiviteten ökas och kostnaderna minskas, samtidigt som leveranskapaciteten och räckvidden bibehålls utan att tunga batterier begränsar lastvikten.

Mikroterminaler är inte en helt ny idé, men tidigare försök har ofta stött på problem relaterade till höga driftskostnader. ENKLA-projektet tänker därför utforska mer kostnadseffektiva varianter av dessa terminaler. Detta genom att utnyttja befintliga och outnyttjade ytor centralt i städer. Tanken är att använda platser som parkeringsplatser, byggnader och andra ytor för att skapa hållbara och kostnadseffektiva omlastningslösningar. Ytor som normalt inte används under vissa tider på dygnet.

Projektet är ett samarbete mellan flera nyckelaktörer inom transport- och logistiksektorn och leds av VTI. Bland deltagarna finns E-TRON AB, Gordon Delivery, AB Svenska Bostäder, Skandia Fastigheter AB och OK-Q8 AB. Trafikverket finansierar projektet som sträcker sig från november 2023 till januari 2026.

Utöver dessa direkt involverade parter ingår en referensgrupp med representanter från bland annat CLOSER vid Lindholmen Science Park AB, HUI Research AB, Stockholms Stad, Clean Motion AB och Svensk Handel AB. Dessa kommer att bidra med värdefull insikt och stöd till projektets genomförande.

Publicerades: 10 november, 2023