Matleveranser med eldrivna kylbilar

Stor efterfrågan på fossilfria livsmedelstransporter

Att efterfrågan på snabb och smidig leverans av matkassar och livsmedel har ökat behöver knappast poängteras. Det är helt klart något som många av oss har upplevt på egen hand. Men vad beror det på? Utan att försöka oss på en antropologisk djupdykning i fenomenet så nöjer vi oss med att poängtera några av fördelarna med det hela.

  • Möjliggör för privatpersoner och företag smidig leverans av färska livsmedel direkt till dörren.
  • Sparar tid då det tar bort nödvändigheten i att köa och spendera tid på att leta varor.
  • Gör det enklare att nå såväl övergripande som personliga miljömål då det effektiviserar distributionskedjan.
  • Blir en given del av processen att uppnå heltäckande miljöcertifiering.

Vill man däremot ha något lite mer objektivt att förhålla sig till så talar Svensk Handels rapporter om digital mathandel sitt tydliga språk. De har sett en årligen ökande tillväxt inom de företag som sysslar med digital mathandel, och enligt deras prognoser kommer denna sorts handel inom kort stå för en betydande del av såväl företags som enskilda hushålls livsmedelsförsörjning.

Spännande nog så sammanfaller utvecklingen med den även ökade efterfrågan på klimatneutrala transporter och hållbara livsmedelssystem. Men för att utvecklingen ska kunna fortsätta, och för att det ska vara möjligt att säkerställa miljövänliga, snabba och livsmedelshygieniskt säkra transporter, måste logistik- och distributionskanalerna hålla hög nivå. Vi anser att eldrivna kylbilar är en oerhört viktig del av denna pågående förändringen.

Enklare stadstransporter med små elektriska kylbilar

För att möta efterfrågan på smidigare livsmedelstransport har vi ett segment av eldrivna kylbilar med hög lastkapacitet, och tillförlitlig drift. De är särskilt konstruerade för att citylogistik under nordiska förhållanden. I praktiken innebär det att de är smidiga att manövrera, utan problem klarar det periodvis krävande klimatet och möjliggör snabb leverans till de allra trängsta gränder och gator. Allt utan att kompromissa med kylkedjan eller livsmedelssäkerheten.

PRO Litium 3800

Den eldrivna kylbilen PRO Litium 3800 är ett av marknadens smidigaste alternativ. Samtidigt som den lever upp till alla relevanta krav och standarder så är den också oerhört lätt att använda. Tack vare ett både lättåtkomligt och kraftfullt skåp med kylaggregat är den lika pålitlig som den är ergonomisk. Ett givet alternativ där allt kan storleksanpassat utifrån specifika behov. Då maxhastigheten aldrig överstiger 30 km/h så räcker det med AM- eller traktorkort.

PRO Litium MAX

Vår senaste modell PRO Litium MAX är ett perfekt Last Mile-fordon med stor lastkapacitet för leverans av kylda varor i stadskärnor. Helt skräddarsydd för att klara av leveranser av både kylda och frysta varor. Skåpet har både passiv och aktiv kylning, vilket innebär att när fordonet står på laddning kan även kylaggregatet kopplas in på fasta elnätet för att kyla skåpet till rätt temperatur innan avfärd utan att det påverkar fordonsbatteriet. När fordonet kör sin rutt behöver skåpet endast underhållsladdas vilket kraftigt minskar batteriförbrukningen. PRO Litium MAX finns i två versioner, 30 km/h (Motorredskap klass 2) och 60 km/h (N1).

Addax N1

Ett annat alternativ med stor lastkapacitet är eldrivna kylbilen Addax N1. Även om den är särskilt utformad för stadskörning så har den också rätt egenskaper för lite längre transporter. Med en maxhastighet på 70 km/h och förutsättningar för att hantera avstånd upp till 120 km är den väldigt pålitlig. Tack vare väl tilltaget skåputrymme och ett lite kraftfullare kylaggregat blir den rätt val även när man är osäker på transportsträckan och utrymmesbehov.

Publicerades: 14 september, 2020