Bonus-Malus för elektriska lastbilar

Bonus malus och eldrivna fordon 2021

Den pågående omställningen till klimat- och miljöneutrala fordon är i full blom. De senaste åren har det även dykt upp en hel del miljöpolitiska åtgärder för såväl stävja som att främja olika miljörelaterade utvecklingar. Vi har tittat närmare på bonus malus-systemet och vad det innebär för vår typ av fordon.

Från och med 1 juli 2018 så har det funnits en möjlighet att säkerställa en klimatbonus i samband med den första påställningen av ett elfordon. Detta är en del av den nuvarande klimatfrämjande politiken vars mål är att genom ekonomisk styrning bidra till en på sikt helt fossilfri fordonsflotta. I praktiken sker det genom att nya elfordon uppmuntras med en bonus, medan fordon vars koldioxidutsläpp är jämförelsevis stora istället bestraffas med högre avgifter och skatter.

För att särskilt främja helelektriska alternativ så kan man numera få upp till 70 000 kr i bonus på fordon utan koldioxidutsläpp. Osäker på vad som gäller i ditt eller ert fall? På Trafikverkets hemsida går det att beräkna preliminär bonus.

Bonus för lätt lastbil efter ansökan

Det första steget mot att få högst möjliga bonus är att välja ett helt eldrivet fordon. Detta gäller för såväl personbilar i bägge klasser som lätta bussar och lätta lastbilar. Bland våra fordon så är Addax N1 därmed berättigad för fullständig miljöbonus. Detta gör den till ett i många fall ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Systemet är upplagt på så sätt att det administreras av Transportstyrelsen, och eventuell bonus betalas i efter hand till dig som är berättigad. Då administrationen sker via vägtrafikregistret så sker det i princip på samma sätt som när det gäller hanteringen av fordonsrelaterade skatter. För att bonusen ska utbetalas måste man däremot inom sex månader efter inköp lämna in en försäkran till Transportstyrelsen som intygar att man är berättigad en bonus. Därefter får fordonet inte byta ägare förrän bonusen har blivit utbetalt, annars så anses det inte längre föreligga rätt förutsättningar för bonus.

När man som företagare ansöker om bonus så måste man även uppge huruvida man fått något särskilt kommunalt eller statligt stöd i samband med inköp av fordonet. Anledningen är att detta kan påverka storleken på bonusbeloppet.

Unika möjligheter till förmånlig bonus

Som ett övergripande miljöpolitiskt mål har det på politiskt håll beslutats om att hela Europa ska minska utsläppen från fordon. Särskild fokus ligger på transportsektorn som står för en betydande del av utsläppen. I och med detta så har man även valt att i större utsträckning främja övergången till fossilfri fordon. Och numera råder väldigt stora möjligheter att få en väldigt fördelaktig bonus i samband med inköp av eldrivna lastbilar.

Publicerades: 26 april, 2021