Bättre batterier för elfordon krävs

Bättre batterier bäddar för en hållbar och elektrifierad framtid

Om vi vill se en framtid utan fossila bränslen behöver vi förlita oss mer på prisvärda och pålitliga batterier. Men även om kostnaden för litiumjonbatterier sjunkit dramatiskt, lämnar tekniken fortfarande en del att önska.

Genom att skapa nya typer av batterier som är lättare, billigare och tåligare tar vi samtidigt stora kliv när det kommer till prestandan för elektriska fordon. En bra medicin mot de två stora hindren för att fasa ut fordon som går på fossila bränslen – räckvidd och brist på laddpunkter.

Batterier är den största bidragande faktorn till det idag höga priset på elbilar och elektriska arbetsfordon. Billigare batterier hade gjort elfordon lika överkomliga i pris eller till och med billigare än sina bensindrivna motsvarigheter. Nuvarande batteripaket tar också upp mycket plats och bestämmer mycket av interiörens utformning. Faktum är att mycket av bilens faktiska prestanda – hastighet, acceleration och körförmåga – till stor del bestäms av batteriets utformning.

De elektriska bilar och elektriska arbetsfordon som för närvarande finns på marknaden har hundratals kilometer i räckvidd, och vissa kan ladda på så kort tid som 20 minuter med rätt laddare. Men prestandan är fortfarande inte tillräckligt bra enligt konsumenterna. De så kallade solid-state-batterier som utvecklas just nu ser ut att kunna dramatiskt minska både kostnaden och storleken på ett batteri, jämfört med nuvarande litiumjonteknik. Dessa framsteg kan göra elbilar och andra elfordon mer tilltalande och priserna mer överkomliga för en bredare del av befolkningen.

Genom att öka livslängden på bilens batteri bidrar man även till ett hållbart samhälle och den cirkulära ekonomin. Hälften av de utsläpp som sker idag när man bygger en elbil härrör från tillverkningen av själva batteripacket. Det är en annan anledning till att batteriets storlek och inte minst dess beräknade livslängd har en markant betydelse för klimatet och det samhälle vi vill bygga.

Batterier som håller längre betyder färre batterier totalt sett, men det kan också innebära en andra chans för batterier att göra nytta någon annanstans. Nuvarande batteriteknik tillåter inte alltid detta och när ett batteri närmar sig slutet av sitt liv och lyfts ur från en bil skrotas det ofta. Detta eftersom batteriet vanligtvis gått igenom alla dess användbara cykler. Nya batterier däremot har potential att få en avsevärt ökad livslängd, vilket innebär att de kan användas för andra typer av energilagring. Och även om batterierna inte kan få en andra chans, finns det fortfarande möjlighet att återvinna metallen och använda den i nya batterier.

Det vinner alla på.

Publicerades: 23 juni, 2021