Eldrivet arbetsfordon för kyrkogårdsförvaltning

Arbetsfordon för kyrkogårdsförvaltning

Svenska Kyrkan är en i svenska mått ganska stor arbetsgivare. Exakt hur många som arbetar inom den varierar däremot utifrån hur man väljer att räkna. I personalstyrkan ingår fler än 20 000 personer, men där ingår även ideell verksamhet och oavlönad personal. Och då antalet medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är kring 5000 personer, så ligger den faktiska siffran förmodligen någonstans däremellan. Detta har resulterat i det ofta upprepade påstående att Kyrkan helt enkelt anställer flera tusen.

Men även om kyrkogårdsförvaltning ofta för tankarna till just Svenska Kyrkan så är det inte alltid den som sköter verksamheten. Själva ansvaret är fördelat mellan gravrättsinnehavarna och kyrkogårdsförvaltningen, och även om Svenska Kyrkan i många fall är en del av kyrkogårdsförvaltningen så kan ansvaret ha fördelats på kommunal nivå.

Men vad handlar egentligen arbetet om? Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den övergripande skötseln av gravplatser, minneslundar och området däromkring. I praktiken handlar det ofta om att sköta träd, gångar, buskage för att säkerställa god tillgänglighet. Även om blommor och gravstenen är gravrättsinnehavarnas ansvar, så upprättar många avtal med kyrkogårdsförvaltningen för heltäckande skötsel.

För den som ansvarar för gravskötsel är pålitliga fordon och redskap ofta ett måste. Och i detta hänseende har eldrivna arbetsfordon kommit att bli väldigt efterfrågade. De gör det möjligt att vidhålla hög smidighet och ergonomi, låg resursförbrukning och blir en given del i övergången till miljöcertifierade och fossilfria arbetsplatser.

Miljövänlig kyrkogårdsförvaltning

När Sveriges regeringen 2015 lanserade initiativet Fossilfritt Sverige så var det en naturlig del av det pågående arbetet på EU-nivå som strävar efter att göra Europa fossilfritt senast 2050. Följden har blivit allt striktare miljökrav, men även stora möjligheter att dra nytta av avdrag i samband med övergång till fossilfria fordon. Vad som blivit uppenbart är att det inte längre råder någon tvekan om att alla verksamheter förr eller senare kommer att behöva ställa om till fossilfritt. Men vilka fördelar finns det med elfordon i samband med kyrkogårdsförvaltning?

  • Tystare drift för lugn, ro och stillsamhet kring gravplats och minneslund.
  • Lägre kostnader i det långa loppet.
  • Ett enkelt sätt att uppnå klimatmål och miljöcertifieringar.
  • Låga underhållskostnader tack vare pålitliga batterilösningar.
  • Enkel drift även under vintermånaderna.

Många har på egen hand fått erfara hur fossilfria arbetsfordon för kyrkogårdar blivit en given del av arbetet mot att uppnå såväl bättre arbets- och besöksmiljö, som framtidssäkring. Kombinationen av pålitlig och enkel drift med lågt miljöavtryck gör dem till ett bra val för alla kyrkogårdsförvaltningar som vill vara redo för framtida krav. Oavsett hur omfattande behoven kan tänkas vara.

Fossilfria arbetsfordon för kyrkogårdar

Oavsett om det handlar om att ersätta en befintlig bensindriven fordonspark eller nyköp för att ersätta trasiga gamla fordon så är eldrivna arbetsfordon för kyrkogårdar ett riktigt bra val. Våra fordon är särskilt anpassade för att hantera det nordiska klimatet, vilket gör att de blir ett bra val oavsett säsong och väderomständigheter. Ta chansen att göra höststädning, klippning av häck inom gravplats och ogräsrensning, plantering och allmän skötsel så enkel som möjligt med pålitliga eldrivna arbetsfordon.

Publicerades: 19 oktober, 2020