Elfordon till AB Bostäder i Lidköping

AB Bostäder i Lidköping satsar på eldrivna arbetsfordon

Det kommunägda bostadsbolaget AB Bostäder i Lidköping satsar på eldrivna arbetsfordon. Vi har fått äran att leverera vår modell PRO Litium 3800 för användning inom fastighetsskötseln.

AB Bostäder äger och förvaltar ca 2600 lägenheter och 100 lokaler i Lidköping och började tidigt arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. Bolaget miljödiplomerades redan år 2000.

Läs mer om PRO Litium 3800 flak här

#elfordon #arbetsfordon #fastighetsskötsel #bostadsbolag

Publicerades: 14 november, 2022